INSTAGRAM NAGRADNI NATJEČAJ – Kuhinja koju volim!

PRAVILA INSTAGRAM NAGRADNOG NATJEČAJA „Kuhinja koju volim!“

UVODNE ODREDBE 

ČLANAK 1 

DanKüchen M. Danzer GmbH, Leonfeldner Straße 273, 4040 Linz, OIB: ATU 39844308 (u daljnjem tekstu Organizator) organizira nagradni natječaj „Kuhinja koju volim!“ (u daljnjem tekstu: nagradni natječaj)

ČLANAK 2 

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na web stranici organizatora (www.dankuchen.hr) i bit će dostupna za cijelo vrijeme trajanja nagradnog natječaja.

ČLANAK 3

Svrha nagradnog natječaja je promocija DANKÜCHEN brenda u Hrvatskoj.

TRAJANJE I MJESTO PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA 

ČLANAK 4

Nagradni natječaj provodi se u vremenskom razdoblju od 14. 2. 2020. u 12:00h do 19. 2. 2020. do 23.59h sati na Instagram stranici DANKüchen Hrvatska (https://www.instagram.com/dankuchen.hrvatska/)

VRSTA NAGRADA KOJE UTVRĐUJE ORGANIZATOR

ČLANAK 5 

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 400 EUR, a sastoji se od: 

1x poklon bon u vrijednosti 400 EUR za 3 noćenja za 2 osobe u jednom od hotela navedenih u paketu

Dobitnik nema pravo zahtijevati nagradu različitu od one koja je navedena u ovim pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, te se ne mogu prenijeti na drugu osobu.

PRAVO SUDJELOVANJA

ČLANAK 6 

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika organizatora, kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) (u daljnjem tekstu: sudionici). Maloljetne osobe ne mogu sudjelovati u nagradnom natječaju.

NAČIN SUDJELOVANJA 

ČLANAK 7 

Uvjet za sudjelovanje u nagradnom natječaju je na objavu nagradnog natječaja u komentar opisati kako bi izgledala kuhinja u koju bi se zaljubili i označiti osobu.

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionik pristaje na ova pravila nagradnog natječaja te daje svoju Privolu da se njegovi prikupljeni osobni podaci obrađuju samo u svrhu navedene u nagradnom natječaju te da se objavljena fotografija i opis može koristiti na www.dankuchen.hr,  na Facebook profilu poduzeća (www.facebook.com/DANKuchenHrvatska), Instagram profilu poduzeća (www.instagram.com/dankuchen.hrvatska/) i u drugoj komunikaciji Organizatora. Sudionici su dužni prilikom sudjelovanja na Nagradnom natječaju dati istinite, točne i potpune kontaktne podatke o sebi.

ODABIR DOBITNIKA

ČLANAK 8 

Pobjednik nagradnog natječaja će biti odabran pomoću stručnog žirija kojeg sastavljaju 3 člana poduzeća DanKüchen M. Danzer GmbH i koji će tražiti najkreativniji opis kuhinje po mjeri. Odluka stručnog žirija je konačna i na nju se ne prima nikakva pritužba vezana uz nagradni natječaj ili odabir pobjednika.

OBJAVA DOBITNIKA

ČLANAK 9

Dobitnik će biti objavljen u četvrtak, 20. 2. 2020. na Instagram stranici www.instagram.com/dankuchen.hrvatska/ i na www.dankuchen.hr. Dobitnik koji se u roku od 10 dana ne javi za preuzimanje nagrade u Facebook porukama s podacima: ime i prezime, adresa i broj telefona izgubi pravo na nagradu, a Organizator se obvezuje proglasiti novog dobitnika. Nagrada se preuzima putem pošte (paket se šalje na adresu koju je pobjednik napisao u Facebook porukama) ili u jednom od ekskluzivnih DANKÜCHEN studija u Hrvatskoj. Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak pošiljaka poslanih poštom.

DISKVALIFIKACIJA

ČLANAK 10

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene sudionike u slučaju da sudionik krši pravila nagradnog natječaja koja su predstavljena u ovom dokumentu. 

PUBLICITET 

ČLANAK 11

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju sudionici su suglasni da se, ukoliko postanu dobitnici nagrade, njihov lik i određeni osobni podaci: ime, prezime, slika, video materijal snimljen ili nastao u vezi ili povodom Natječaja za javnost ili u promotivne svrhe i drugo mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez ikakvih vremenskih, teritorijalnih ili drugih ograničenja i bez naknade u obliku pisanog, zvučnog, foto i video materijala. Ukoliko Sudionik ne želi da se njegovi osobni podaci koriste u gore navedene svrhe, obavezan je poslati pisani zahtjev na Instagram stranici DANKüchen Hrvatska (https://www.instagram.com/dankuchen.hrvatska/) s takvim izričitim zahtjevom najkasnije 5 radnih dana nakon objavljivanja informacije o dobitku nagrade.  

POREZI 

ČLANAK 12 

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom dodijeljenom u ovom nagradnom natječaju.

ZAŠTITA PODATAKA SUDIONIKA NAGRADNOG NATJEČAJA

ČLANAK 13

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju sudionici daju svoju privolu da organizator obrađuje njihove poslane osobne podatke i to samo one podatke potrebne za pristup ovom nagradnom natječaju. Organizator jamči zaštitu osobnih podataka u skladu s Općom Uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR – EU 2016/679) te pripadajućim zakonskim i pod zakonskim aktima.  Organizator će navedene osobne podatke obrađivati isključivo za potrebe provedbe ovog nagradnog natječaja (izbor dobitnika, obavještavanje o nagradama). Organizator  se obvezuje da navedene podatke o sudionicima nagradnog natječaja neće ustupati trećim osobama. Sudionik nagradnog natječaja ima pravo tijekom nagradnog natječaja odustati od daljnjeg sudjelovanja u nagradnom natječaju, nakon čega će se osobni podaci istog brisati iz baze osobnih podataka.

PREKID NAGRADNOG NATJEČAJA 

ČLANAK 14 

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Nagradnog natječaja biti obaviješteni putem Instagram stranice Organizatora (www.instagram.com/dankuchen.hrvatska/ ) i www.dankuchen.hr.

ODGOVORNOST

ČLANAK 15. 

Instagram nije odgovoran za promociju niti ima veze s istom te ga se oslobađa svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika. Instagram ni na koji način ne sponzorira ili upravlja natječajem niti je isti ikako povezan s Instagramom te sudionik natječaja podatke ostavlja Priređivaču, a nikako Instagramu.

Instagram ovdje služi kao platforma za provedbu natječaja te ima pristup Vašim osobnim podacima u mjerama opisanim u pravilima privatnosti Instagram koja možete pronaći na linku: https://help.instagram.com

Priređivač ne preuzima odgovornosti za: 

  • bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu sudionika ili treće osobe; 
  • (ne)funkcioniranje Interneta i Instagrama i posljedice (ne)funkcioniranja bez obzira na razlog (ne)funkcioniranja; 
  • ako sadržaj kreiran od strane Sudionika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba Priređivač ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja; 
  • priređivač također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po vlastitoj prosudbi.

RJEŠAVANJE SPOROVA 

ČLANAK 16 

U slučaju spora između organizatora i sudionika nagradnog natječaja stranke će sve sporove iz ovoga nagradnog natječaja rješavati sporazumnim putem, a u slučaju nemogućnosti rješavanja spora nadležan je sud u Zagrebu.